• Disclaimer

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van algemene informatie aan de gebruiker. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Translabel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen en eventuele schade die zou kunnen voortvloeien als gevolg van activiteiten die worden ondernomen op basis van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Translabel geen controle heeft. Translabel aanvaart geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke informatiebronnen.

Voor het aanbieden en leveren van producten en diensten op deze website maakt Translabel gebruik van persoonsgegevens. In de privacyverklaring vindt u informatie over de manier waarop bij het gebruik van deze website met uw gegevens wordt omgegaan en op welke wijze uw privacy daarbij wordt beschermd.